Wycieczka do Zamku w Chęcinach

Wybraliśmy się na zwiedzanie zamku królewskiego w Chęcinach, w województwie świętokrzyskim, pod Kielcami. Zamek pochodzi z przełomu XIII i XIV wieku. Historia zamku jest bardzo ciekawa i wiąże się z Władysławem Łokietkiem, Wacławem II Czeskim, Kazimierzem Wielkim, Elżbietą Łokietkówną, Zofią Holszańską czy też żoną Zygmunta Starego – Boną. Uzupełnieniem zwiedzania był spacer po rynku w Chęcinach oraz zobaczenie kamienicy ,, Niemczówki „. Wróciliśmy z wyjazdu w dobrych nastrojach oraz pełni wrażeń.