PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Do głównych zadań pracowni należy kształtowanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz uzyskania maksymalnej niezależności życiowej uczestników. Uczy się zaradności, odpowiedzialności i pracy zespołowej.

W Pracowni gospodarstwa domowego uczestnik ma możliwość: nauki przygotowania prostych posiłków; poznania i obsługiwania sprzętu gospodarstwa domowego zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ (m.in.: gofrownicy, czajnika bezprzewodowego, frytkownicy, kuchenki gazowej i mikrofalowej, zmywarki, żelazka, robota kuchennego, itd.); nauki posługiwania się narzędziami ręcznymi i zmechanizowanymi stosowanymi w gospodarstwie domowym; poznania różnych artykułów spożywczych oraz zasad ich obróbki, wykorzystania i przechowywania; nauki przygotowania przetworów z owoców i warzyw oraz ich przechowywania; nauki i doskonalenia umiejętności nakrywania i dekorowania stołu; wdrażania prawidłowego zachowania się podczas spożywania posiłków; wyrabiania nawyków higienicznych i estetycznych podczas wykonywania czynności kulinarnych; nauki planowania i dokonywania zakupów oraz dbania o higienę i porządek otoczenia z użyciem środków chemicznych stosowanych w kuchni. Duży nacisk w programie tej pracowni położony będzie również na zdobywanie umiejętności porządkowych. Uczestnicy wezmą udział w planowaniu niezbędnych zakupów, a także będą kupować potrzebne produkty.

Wykorzystywane są elementy treningu ekonomicznego m.in.:

• kształtowania i podtrzymywania orientacji w wartości pieniądza i towaru;

• umiejętności planowania wydatków wedle potrzeb i możliwości;

• nauka gospodarowania pieniędzmi, orientacji w cenach towarów.

Rehabilitacja społeczna osoby niepełnosprawnej w tej pracowni polega na wzmocnieniu poczucia własnej wartości oraz pozytywnym wpłynięciu na samopoczucie. Zajęcia terapeutyczne prowadzone w Pracowni gospodarstwa domowego uczą samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Zajęcia te są dobrą formą integracji grupy, uczą wykonywania pracy zespołowej. Rozwijają u każdego uczestnika poczucie odpowiedzialności i zaradności życiowej.

Natomiast rehabilitacja zawodowa osoby niepełnosprawnej w Pracowni gospodarstwa domowego polega na przygotowaniu uczestnika do przyszłej pracy w gastronomii. Pozwala na wyrobienie niezbędnych w pracy nawyków higienicznych i estetycznych oraz uczy wykonywania poleceń personelu, a także zaznajamia z podstawowymi zasadami żywieniowymi. Zajęcia te stwarzają szansę uczestnikowi na rozwijanie zainteresowań kulinarnych oraz poznanie zawodów związanych z gastronomią, co w przyszłości ułatwi zdobycie pracy zawodowej.