PRACOWNIA PLASTYCZNO-RĘKODZIELNICZA

W pracowni plastyczno-rękodzielniczej uczestnicy będą poznawać różne techniki plastyczne oraz będą wykonywać przedmioty użytkowe i dekoracyjne wykorzystując różnorodne materiały (malowanie farbami, kredkami, pastelami, malowanie na drewnie, szkle, papierze, rysownie, lepienie z plasteliny, modeliny, masy solnej, wykonywanie biżuterii, wiklina papierowa, decoupage, wyszywanie, prace z filcu, wycinanie, wydzieranie, wyklejanie itp. ) Poprzez wykonywanie prac rozwijana będzie wyobraźnia i kształtowane poczucie estetyki i wrażliwości na piękno. Kształtowana jest także cierpliwość, wytrwałość, poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę . Rozwijana jest samodzielność oraz wiara we własną użyteczność i poczucie wartości co związane jest z rehabilitacją społeczną. Zajęcia mają na celu doskonalenie sprawności manualnej, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie koordynacji, rozwijanie umiejętności planowania pracy.