O NAS

Warsztaty Terapii Zajęciowej istnieją od 27 grudnia 2012r. Zaczynaliśmy z grupą dwudziestu pięciu podopiecznych. Po kilku latach oraz wielu staraniach udało się stworzyć dodatkową pracownię i zapisać pięcioro nowych podopiecznych. Obecnie działa w naszym Warsztacie sześć pracowni: pracownia gospodarstwa domowego, rękodzielniczo- plastyczna, krawiecka, artystyczna, stolarsko-techniczna, komputerowo-poligraficzna, oraz sala rehabilitacyjna, w zajęciach których uczestniczy trzydzieści osób. Dzięki prowadzonym zajęciom nasi podopieczni mają możliwość zdobycia wiedzy oraz nowych umiejętności, jak również uzyskać wsparcie psychologiczne. Warsztaty Terapii Zajęciowej realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej oraz zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju oraz poprawy sprawności każdego uczestnika, do możliwie niezależnego, samodzielnego, jak również aktywnego życia w środowisku. Od początku naszej działalności bierzemy udział w różnego rodzaju szkoleniach zawodowych. Dzięki tym działaniom troje naszych podopiecznych podjęło pracę zarobkową, z czego jesteśmy bardzo dumni.