Wycieczka do Muzeum Wsi Kieleckiej

Wycieczka do Muzeum Wsi Kieleckiej

Muzeum Wsi Kieleckiej to miejsce, które warto odwiedzić. Głównym obiektem muzeum jest Park Etnograficzny ( skansen ) w Tokarni koło Chęcin. Celem działania muzeum jest przede wszystkim gromadzenie, ochrona oraz udostępnianie zabytków kultury ludowej z obszaru województwa świętokrzyskiego. Skansen, położony jest w malowniczym zakolu Czarnej Nidy, liczy aż 65 hektarów, z czego 20 hektarów stanowi las.