PRACOWNIA ARTYSTYCZNA

Celem pracowni artystycznej jest rozbudzanie w uczestnikach wrażliwości na sztukę, muzykę, kształtowanie umiejętności obcowania z literaturą oraz różnymi dziedzinami sztuki, rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

W pracowni artystycznej podejmowane będą oddziaływania z zakresu teatroterapii, muzykoterapii, biblioterapii, poezjoterapii oraz różnego rodzaju ekspresji artystycznej.

Uczestnicy podejmą próby samodzielnego czytania i pisania. Uczyć się będą pracy w bibliotece poprzez renowację zniszczonych książek, układanie ich na półkach, wypożyczanie książek, promowanie czytelnictwa wśród pozostałych uczestników, pracowników i członków rodzin.

Organizowane będą zajęcia umuzykalniające (słuchania muzyki, nauka piosenek, zajęcia rytmiczne z udziałem prostych instrumentów); czytanie książek i wierszy, nauka wierszy, przygotowanie małych form teatralnych. Uczestnicy w ramach rehabilitacji społecznej będą mieli możliwość wyrażenia się poprzez różne formy ekspresji artystycznej (taniec, gra na instrumentach) co wpłynie na ich pewność siebie, otwartość, chęć wystąpień publicznych.

Uczestnicy poprzez takie zajęcia poznają wiele ciekawych form i metod wyrażania swoich emocji, przeżyć, doskonalić będą swoją dykcję oraz słuch, rozwiać swoje talenty wokalne, sceniczne. Rozwiną koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową, wszechstronną obserwację, spostrzegawczości, pamięć wzrokową i słuchową. Zdobywane przez „aktorów” umiejętności wymagają jednak ciągłej pracy, poświęcenia, samozaparcia.

W ramach pracowni artystycznej planuje się wyjazdy do kina, muzeum, do teatru, filharmonii, na wystawy i różnego rodzaju wydarzenia kulturalne.