PRACOWNIA KOMPUTEROWO-POLIGRAFICZNA

Pracownia Komputerowo-Poligraficzna zajmuje się rozwojem umiejętności samokształcenia się, inicjatywy i wyobraźni, możliwości tworzenia prezentacji multimedialnych i wykorzystywania własnej pracy do celów użytkowych i zawodowych; umiejętności posługiwania się urządzeniami biurowo-poligraficznymi, typu: ksero, drukarka, bindownica itp. Pracownia umożliwia poznanie nowoczesnych technik komunikacji typu Skype, e-mail i praktycznego wykorzystania ich; poznanie sposobu korzystania z Internetu i umiejętność znajdywania, wykorzystywania i przetwarzania potrzebnych informacji.

Cele Pracowni:

• nauka podstaw obsługi komputera : włączenie wyłączenie.

• nauka obsługi różnych programów komputerowych jak edytory tekstu i grafiki, przeglądarka internetowa, obsługa systemu Windows.

• nauka poruszania się po Internecie.

• nauka wykorzystania urządzeń techniki informatycznej do dokumentowania życia społeczności Warsztatów tj. tworzenie gazetki warsztatowej, ulotek i broszurek o warsztatach.

• nauka obsługi drukarki, skanera, kserokopiarki, gilotyny, bindownicy, laminatora.

• nauczenie wykorzystania programów graficznych do tworzenia okolicznościowych kartek, zaproszeń, wizytówek.

• nauka zaprojektowania i tworzenia zależnie od pory roku i okoliczności gazetki ściennej warsztatów.

• nauka pisania listów i różnych informacji na komputerze.

• nauka pisania na komputerze podań o pracę i CV uczestników Warsztatów.

• nauka poruszania się po różnych grach komputerowych.

• nauka posługiwania się cyfrowym sprzętem np. aparat cyfrowy, tworzenie zdjęć autorskich oraz komputerowa ich edycja.

• kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej. Nauka korzystania z doradztwa zawodowego i instytucji rynku pracy.

Zdobyte w tej pracowni umiejętności i związana z nimi rehabilitacja zawodowa umożliwi znalezienie pracy np. w zakładzie poligraficznym lub jako pomoc biurowa.