PRACOWNIA TECHNICZNO-STOLARSKA

Głównym celem pobytu uczestników w pracowni jest zapoznanie się z zasadą obsługi podstawowych narzędzi ręcznych (młotek piła ręczna) i elektronarzędziami do obróbki drewna; rozróżnianie oraz dobór odpowiedniego narzędzia do wykonywanej pracy. Pracownia wykonywać będzie półprodukty dla innych pracowni (plastyczno- rękodzielniczej, artystycznej) oraz produkty gotowe. Dodatkowo uczestnicy wykonywać będą drobne naprawy na terenie naszego ośrodka (np. naprawa zamków w drzwiach, naprawa zawiasów, zaworów). Dodatkowym zadaniem pracowni będzie praca w ogrodzie (np. pielęgnacją roślin, nawożenie, ochrona roślin, itp.) i praca porządkowa na terenie WTZ.

Aktywność w pracowni techniczno- stolarskiej przyczyni się do rozwoju zdolności manualnych.

Rehabilitacja zawodowa w pracowni, to głównie organizacja stanowiska pracy i przebieg prostych czynności związanych z wykonywaniem prac, stosowanie przerw w procesie pracy, umiejętności samokontroli tempa pracy. Poznają różne rodzaje drewna. Uczestnicy będą również zapoznawani z zasadami bezpieczeństwa obsługi poszczególnych narzędzi i maszyn. W pracowni stolarskiej wykonywane będą np. ramki do zdjęć i obrazów, kwietniki, karmniki , piłowanie, szlifowania powierzchni, lakierowanie, wbijania gwoździ itp.

Wyżej wymienione czynności mają na celu osiągnięcie przez uczestników maksymalnej samodzielności i zaradności wynikającej z życia codziennego związanych z rehabilitacją społeczną.