NASZE PRACOWNIE

Plan Działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie

Plan działalności WTZ określa cztery płaszczyzny oddziaływań rehabilitacyjnych:

Rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz psychologiczna i fizyczna. Program będzie realizowany w pracowni wiodącej i innych pracowniach według indywidualnych potrzeb. Prowadzone będzie także wsparcie psychologiczne i rehabilitacja. W programie terapeutycznym przewidziane jest prowadzenie zajęć poza godzinami pracy i siedzibą WTZ.

Terapia zajęciowa odbywać się będzie w grupach pięcioosobowych w pracowniach:

• gospodarstwa domowego

• plastyczno – rękodzielniczej

• techniczno – stolarskiej

• artystycznej

• komputerowo – poligraficznej

Rehabilitacja fizyczna prowadzona będzie w Sali rehabilitacyjnej. Ponadto podejmowane będą różne inicjatywy sportowe, artystyczne, kulturalne i rozrywkowe.

Formy treningów i umiejętności zachowań prowadzonych w warsztacie:

1. Trening podstawowych umiejętności komunikacji społecznej, np.:

• zasady savoir vivru;

• prowadzenie rozmowy;

• zachowania werbalne i niewerbalne

2. Trening w zakresie wyglądu zewnętrznego i higieny osobistej;

3. Trening codziennych umiejętności praktycznych w domu;

• sprzątanie;

• pranie

• szycie

4. Trening zachowań rynnowych i ekonomicznych:

• rozpoznawanie nominałów pieniężnych;

• planowanie wydatków na miesiąc;

• sposoby oszczędnego gospodarowania;

• zachowanie podczas zakupów.

5.Trening w zakresie umiejętności kulinarnych i zdrowego żywienia:

• przygotowywanie posiłków;

• gotowanie;

• sporządzanie menu

• pieczenie;

• nakrywanie do stołu;

6. Trening przygotowania do podjęcia pracy;

• szukanie informacji o ofertach pracy;

• kompletowanie dokumentów potrzebnych do zatrudnienia

• pisanie CV.