ORGANIZACJA WTZ

Kadra merytoryczna WTZ

Michał Cegieła – pełniący obowiązki kierownika WTZ

Agnieszka Siwek – instruktor terapii zajęciowej – pracownia plastyczno – rękodzielnicza

Jolanta Baranowska – instruktor terapii zajęciowej – pracownia gospodarstwa domowego

Marek Jaworski – instruktor terapii zajęciowej – pracownia artystyczna

Aneta Baran – instruktor terapii zajęciowej – pracownia komputerowo – poligraficzna

Monika Cal – fizjoterapeuta

Mariusz Macias – instruktor terapii zajęciowej – pracownia stolarsko – techniczna

Sylwia Piasecka – instruktor terapii zajęciowej – pracownia krawiecka

Magdalena Wiktorowicz – psycholog